6. výzva IROP - KULTURA - Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

6. výzva IROP – KULTURA - Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven


 

6. výzva IROP - KULTURA - Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 Projektový záměr (závazný vzor pro žadatele) - vyplněný převést do formátu pdf. a elektronicky podepsat, viz text výzvy

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci IROP


Kontrolní list věcné fáze hodnocení

Kontrolní list administrativní fáze hodnocení 

 

Metodické listy indikátorů 

Opatření 4 KULTURA


Výzva má vazbu na 114. výzvu IROP - KULTURA - knihovny SC 5.1. (CLLD)

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 


Příručka pro podání žádosti do systému MS2021+ 

Konzultační servis IROP

Povinná publicita - generátor nástrojů povinné publicitySeminář pro žadatele se bude konat dne 10.11.2023 od 9 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice.

Individuální konzultace pro žadatele po předchozí domluvě na tel: 702 148 152, Ing. Věra Kubešová


Seznam přijatých projektových záměrů do 6. výzvy IROP - KULTURA - Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Věcná fáze hodnocení - seznam projektových záměrů, které splnily podmínky věcného hodnocení - 6. výzva IROP - KULTURA - Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 

Výběrová fáze hodnocení - Rada MAS Strakonicko, z.s. - seznam vybraných projektových záměrů k podpoře - 6. výzva IROP - KULTURA - Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven