Výzva č. 1 - Podpora malých a středních podniků


Datum vyhlášení výzvy: 19.2.2024 10:00 hodin

Datum příjmu žádostí na MAS: 29.2.2024 10:00 hodin

Datum ukončení výzvy: 31.3.2024 24:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce: 21.2.2024 10:00 hodin v zasedací místnosti MAS Strakonicko, z. s.

 

Text výzvy:       /mas/user/Vyzva_c_1_-_Podpora_malych_a_strednich_podniku_docx.pdf

                        /mas/user/Typy_podporovanych_projektu_z_OP_TAK.pdf

                        /mas/user/Priloha-c--1---Model-hodnoceni_1.pdf

                        /mas/user/Priloha-c--2---Vymezeni-zpusobilych-vydaju.pdf

                        /mas/user/priloha-c_-3-povinna-osnova-podnikatelskeho-zameru-170124-v2.docx  

                        /mas/user/Priloha-c--4---Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-z-OP-TAK---zvlastni-cast.pdf 

                        /mas/user/Priloha-c--6---Nepodporovane-kategorie-CZ-NACE.pdf

                        /mas/user/Priloha-c--7---Formular-posouzeni-zasady-_vyznamne-neposkozovat_.pdf 

                       

                       /mas/user/2-1_3_Prohlaseni-k-de-minimis_platnost-od-1-2-2023.xlsx 

                       /mas/user/2-1_4_Prohlaseni-k-velikosti-podniku_platnost-od-1-2-2023.xlsx 

                       /mas/user/Formular-pro-posouzeni-podniku-v-obtizich_platnost-od-6-1-2023.xlsx 

                       /mas/user/Metodicky-pokyn-pro-kontrolu-obvyklych-cen-u-stavebnich-praci-a-technologii_platnost-od-4-11-2022.pdf

                       /mas/user/Pravidla-pro-vyber-dodavatelu-OP-TAK_od-13--10--2023.pdf 

                       /mas/user/Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce---Obecna-cast_verze-4_platnost-od-4-8-2023.pdf 

                       /mas/user/Pravidla-spolufinancovani-EU-fondu-v-programovem-obdobi-2021_2027.pdf

                       /mas/user/Uzivatelska-prirucka-IS-KP21-verze-7-10-2022.docx 

                      

                       /mas/user/Interni_postupy_OP_TAK.pdf 

                       /mas/user/KRITERIA_VECNEHO_HODNOCENI_OP_TAK.pdf 

 

                      Seznam přijatých projektových žádostí na OP TAK - Výzva č. 1 OP TAK seznam přijatých žádostí o podporu

                      Věcná fáze hodnocení: Seznam projektových záměrů, které splnily podmínky věcného hodnocení  OP TAK věcné hodnocení projektů

                      Výběrová fáze hodnocení- Rada MAS Strakonicko, z. s.- Seznam vybraných projektových záměrů k podpoře - OP TAK Výzva č. 1   OP TAK výběrová komise