Základní informace

MAS Strakonicko, z.s. 

Byla založena v březnu roku 2004 jako občanské sdružení, od 1. 1. 2014 je podle nového občanského zákoníku zapsaným spolkem. Zájmové území MAS Strakonicko tvoří v současnosti celkem 57 obcí, přirozeným územním centrem je město Strakonice. S výjimkou Strakonic, se jedná převážně o zemědělskou krajinu se zalesněnými oblastmi.

Rozloha území MAS Strakonicko: 457,76 km2

Počet obyvatel k 1.1.2019: 41 417 

Počet obyvatel k 1.1.2017: 41 198

Počet obyvatel k 1.1.2014: 41 112

Mezi hlavní činnosti, které MAS naplňuje různorodými aktivitami, patří: podpora venkova a venkovského cestovního ruchu, agroturistika (Destinace Prácheňsko a Pošumaví), certifikace místních produktů (Prácheňsko regionální produkt), propagace území, projekty veřejných a soukromých subjektů typu LEADER, navazování partnerství v území, mezinárodní a meziregionální spolupráce, a obecně podpora aktivit vedoucích k všestrannému rozvoji v území (Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Virtuální univerzita 3. věku, atd.)