2. výzva IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

2. výzva IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

2. výzva IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - modifikace 

2. výzva IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 Projektový záměr (závazný vzor pro žadatele) - vyplněný převést do formátu pdf. a elektronicky podepsat

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci IROP

 

Kontrolní list věcné fáze hodnocení

Kontrolní list administrativní fáze hodnocení

 

Metodické listy indikátorů 

Podporované sociální služby z IROP 2021 - 27 

Opatření 3 - Sociální služby  

 

Výzva má vazbu na 49. výzvu IROP - Sociální služby - SC 5.1. (CLLD)

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Příručka pro podání žádosti do systému MS2021+

Konzultační servis IROP  

Povinná publicita - generátor nástrojů povinné publicity

 

Seminář pro žadatele se bude konat dne 11.7.2023 od 10 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice.

Individuální konzultace pro žadatele po předchozí domluvě na tel: 702 148 152, Ing. Věra Kubešová

 

Seznam přijatých projektových záměrů do 2. výzvy IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Věcná fáze hodnocení - seznam projektových záměrů, které splnily podmínky věcného hodnocení - 2. výzva IROP - Sociální služby

Výběrová fáze hodnocení - Rada MAS Strakonicko, z.s. - seznam vybraných projektových záměrů k podpoře 2 výzva IROP - Sociální služby