Podpora rodinného života a služeb na Strakonicku

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST+

OP Z+ Podpora rodinného života a služeb na Strakonicku

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím MAS Strakonicko,

registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000049.

Projekt je realizován v období 1.1.2023 do 31.12.2025 na základě smlouvy o partnerství mezi

Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. a MAS Strakonicko, z. s.