Interní směrnice

SCLLD 2014-2020, Verze 1 byla 8.4.2020 nahrazena aktuální verzí 2
SCLLD 2014-2020, Aktuální platná verze IP od 8.4.2020
MAS Strakonicko, z.s.
MAS Strakonicko, z.s.